Trình tải xuống hình thu nhỏ trên Instagram

Download videos for free with our app!

Tải xuống hình ảnh Instagram, hình thu nhỏ cuộn hoặc cowl trực tuyến

Youtubdownloader cung cấp một phần mềm dựa trên web miễn phí cho phép bạn tải xuống hình ảnh Instagram, đây là một giải pháp nhanh chóng và đơn giản để tải hình ảnh Instagram, cuộn hình thu nhỏ video hoặc hình ảnh cowl được tải xuống ngoại tuyến vào máy của bạn.

Instagram chắc chắn là một trong những nền tảng mạng xã hội được yêu thích với hơn 1 tỷ khách hàng sôi động hàng tháng. Trong trường hợp bạn muốn thu giữ tất cả hình ảnh của mình và tải xuống tất cả hình ảnh instagram trước đó mà bạn chỉ đơn giản là đã chia sẻ với Instagram trong nhiều năm, bạn có thể làm điều đó đúng cách từ tế bào, thuốc viên, iPhone hoặc iPad hoặc một máy khác và nó đơn giản hơn rất nhiều so với bạn giả định.

Phương pháp tải xuống hình ảnh instagram?

Quan sát các bước đã nói về các bước để tải xuống hình ảnh instagram hoặc cuộn hình thu nhỏ trực tuyến vào tế bào, thuốc viên, máy tính hoặc iOS: –

  1. Mở "youtubdownloader".
  2. Dán siêu liên kết / url vào bài gửi Instagram của bạn.
  3. Nhấp vào nút "Tải xuống".
  4. Thực hiện, hình ảnh của bạn đã được tải xuống.

Phương pháp sao chép siêu liên kết đến ảnh Instagram?

  1. Mở ứng dụng Instagram.
  2. Chọn ảnh có siêu kết nối để lặp lại.
  3. Nhấp vào Ba dấu chấm, được đặt ở ngóc ngách thích hợp chính của bài gửi của bạn.
  4. Chọn "sao chép siêu liên kết" trong số các lựa chọn khác nhau.
  5. Thực hiện, siêu liên kết / url của bạn đã được sao chép.

How to use?

Free video downloader

Easy to use, unlimited and free

Start using
1

Copy shareable video URL

2

Paste it into the field above

3

Click to download button

Download Videos from Multiple Sources

Video Downloader Script offers you to download videos in multiple formats including MP4, M4A, 3GP from multiple sources which includes

Supported Websites

Download Audios

You can download audio files if they are available.

Get it on Google Play